Домен meru-trans.com зарегистрирован в интересах клиента.

Домен meru-trans.com зареєстрований в інтересах клієнта.

The domain name meru-trans.com has been registered on behalf of a client.